Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11163
Title: Моніторинг та підвищення якості трудового потенціалу виробничого процесу автосервісного підприємства
Other Titles: Мониторинг и повышение качества трудового потенциала производственного процесса автосервисного предприятия
Monitoring and Improving of Labour Potential Within Production Process of Car-Service Enterprise
Authors: Мастепан, Сергій Миколайович
Кузьмін, Віктор Сергійович
Селівестров, Д.Л.
Мастепан, Сергей Николаевич
Кузьмин, Виктор Сергеевич
Селивестров, Д.Л.
Mastepan, S.N.
Kuzmin, V.S.
Selivestrov, D.L.
Keywords: АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
РІВЕНЬ ЯКОСТІ
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ
МОТИВАЦІЯ
ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ
АВТОСЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ
МОТИВАЦИЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
CAR-SERVICE ENTERPRISE
QUALITY GRADE
PRODUCTION PROCESS
PERSONNEL ADMINISTRATION
MOTIVATION
SALARY
LABOUR MANAGEMENT
PERSONNEL MANAGEMENT PROCEDURE
Issue Date: 2-Sep-2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Мастепан С.М. Моніторинг та підвищення якості трудового потенціалу виробничого процесу автосервісного підприємства / С.М. Мастепан, В.С. Кузьмін, Д.Л. Селівестров // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2011. - № 1(12). – С. 23-27.
Abstract: На основі теоретичних досліджень розроблено загальну методику управління кадрами, що включає в себе навчання, мотивацію, адаптацію і забезпечення «кар'єри» робітників. Виявлено найбільш впливові фактори організації роботи працівників: моральний клімат у колективі, заробітна платня, оснащення робочих місць, можливість самореалізації, матеріальне стимулювання, виробничий шум, перспектива просування по службі, престижність професії.
Description: Monitoring and Improving of Labour Potential Within Production Process of Car-Service Enterprise The general personnel management procedure including education, motivation, adaptation and promotion is developed on the basis of the theoretical research. The most influential factors of labor management are revealed, they are moral environment, salary, work-site facilities, self-development ability, financial stimulation, in-plant noise, career development, occupation prestige.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11163
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"
№1 (2011-12)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мастепан 23-27.pdf395,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.