Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11119
Title: Загрязнение мембран в обратноосмотических установках и методы продления ресурса мембран
Other Titles: Забруднення мембран в зворотньоосмотичних обладнаннях та методи подовження ресурсу мембран
Membrane Contamination in Reverse Osmosis Plants and Prolongation of Membrane Operation Life
Authors: Высоцкий, Сергей Павлович
Айрапетян, К.В.
Висоцький, Сергій Павлович
Айрапетян, К.В.
Vysotsky, S.P.
Airapetyan, K.V.
Keywords: ОБРАТНЫЙ ОСМОС
ПЕРМЕАТ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕМБРАН
РЕТЕНТАТ
ОЧИСТКА МЕМБРАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ
РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ РН
ЗВОРОТНІЙ ОСМОС
ПЕРМЕАТ
ЗАБРУДНЕННЯ МЕМБРАН
РЕТЕНТАТ
ОЧИСТКА МЕМБРАН
ВИКОРИСТАННЯ СТАБІЛІЗАТОРІВ
ЕЛЕКТРОДІАЛІЗ
РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ РН
REVERSE OSMOSIS
PERMEATE
MEMBRANE CONTAMINATION
RETENTAT
MEMBRANE CLEANING
USE OF STABILIZERS
ELECTRODIALYSIS
PH CONTROL REGULATION
Issue Date: 17-Jan-2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Высоцкий С.П. Загрязнение мембран в обратноосмотических установках и методы продления ресурса мембран / С.П. Высоцкий, К.В. Айрапетян // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 2.(11) – С. 189-195.
Abstract: Виконано аналіз методів, які забезпечують стабільну роботу зворотньоосмотичних устаткувань. Показано аналогію процесів утворення осадів неорганічних солей на зворотньоосмотичних та електродіалізних мембранах. Найкращим вирішенням для стабілізування експлуатації мембранних устаткувань є добавка у ретентат фосфонових кислот, гексаметафосфата та регулювання рівня рН. Вибрано методи видалення різноманітних забруднень із поверхні мембран.
Description: Stabilizing methods of reverse osmosis plants operation are considered. The analogy of inorganic salt contamination on the reverse-osmosis and electrodialysis membranes is shown. The best way to stabilize membrane operation is to add phosphonic acids and hexametaphosphate to retentat and to regulate pH control. Cleaning methods of membrane contamination by different deposits are chosen.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11119
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"
№2 (2010-11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Высоцкий Айрапетян.pdf353,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.