Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11069
Title: Оптимальні умови експлуатації зворотньоосмотичного обладнання при знесоленні води
Other Titles: Оптимальные условия эксплуатации обратноосмотического оборудования при обессоливании воды
The Optimal Operating Conditions of Reverse Osmosis Equipment by Water Desalination
Authors: Висоцький, Сергій Павлович
Коновальчик, Максим Володимирович
Высоцкий, Сергей Павлович
Коновальчик, Максим Владимирович
Vysotsky, S.P.
Konovalchik, M.V.
Keywords: ПРОЦЕС ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ
ПЕРМЕАТ
ПИТОМА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТИСК ТА ТЕМПЕРАТУРА ВОДИ, ЯКА ЗНЕСОЛЮЄТЬСЯ
ПОДІБНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ ІОНІВ ТА ПЕРМЕАТУ
ОБРАТНЫЙ ОСМОС
ПЕРМЕАТ
УДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ВОДЫ
ПОДОБИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ИОНОВ И ПЕРМЕАТА
REVERSE OSMOSIS
PERMEATE
SPECIFIC CAPACITY
PRESSURE AND TEMPERATURE OF TREATED WATER
SIMILARITY IN TRANSFERRING OF IONS AND PERMEATE
Issue Date: 17-Jan-2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Висоцький С.П. Оптимальні умови експлуатації зворотньоосмотичного обладнання при знесоленні води / С.П. Висоцький, М.В. Коновальчик // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 2.(11) – С. 163-169.
Abstract: Встановлено залежності питомої продуктивності мембран від тиску води, яка надходить на знесолення, та її температури. Встановлено аналогію процесів залежності ємності поглинання іонообмінних смол від витрати реагентів (формула Вагелера-Ленгмюра), переносу іонів через електродіалізні мембрани в залежності від напруги електричного струму (формула С.П. Висоцького) та питомого потоку пермеату в залежності від тиску. Запроваджено метод визначення оптимального тиску води, яка поступає на знесолення, з урахуванням вартості електроенергії та зворотньоосмотичних апаратів.
Description: The dependences of membrane specific capacity on pressure of water coming to desalination of its temperature are determined. The dependences of absorptive capacity of ion exchange resin on reagent consumption, ion transfer via electrodialysis membranes under the voltage and permeate specific flux under the pressure are established. The estimation method of optimal pressure of water that is to be desalinated subject to power cost as well as reserve-osmosis device value is introduced.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/11069
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"
№2 (2010-11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Высоцкий Коновальчик.pdf699,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.